Анкета участника выставки дата-арта
Дата-арт көргөзмөсүнүн катышуучусунун анкетасы
1. Какие статистические данные вы имеете для создание вашей арт-работы? 2. Укажите ссылку на источник данных или отчет. 3. За какой временной отрезок представлены ваши данные? / 1. Арт-эмгегиңизди жаратуу үчүн кандай статистикалык маалыматтарыңыз бар? 2. Маалымат булагынын же отчеттун шилтемесин көрсөтүңүз. 3. Сиздин дата-маалыматтарыңыз кайсы убакыт аралыгын чагылдырат?